Konkurs

 

Konkurs Rady Rodziców na 100% wpłaty na komitet trwa…

Mamy zwycięskie dwie klasy, które wygrały wyjazd do kina.

I miejsce - IV a

II miejsce V

pozostało wolne III miejsce

Czekamy na wpłaty

Rada Rodziców