Rekrutacja do szkół średnich

 Zapraszamy Państwa

do zapoznania się pismem dotyczącym rekrutacji

do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych:

PISMO