LIST Z KURATORIUM DOTYCZĄCY STRAJKU

Zapraszamy Państwa do zapoznacia się z listem do rodziców z Kuratorium Oświaty

dotyczącym ewentualnego strajku nauczycieli.

LIST