UWAGA!!!

 I. Szanowni Państwo, z powodu przedłużających się upałów  w dniach 14 i 17 czerwca br.(tj. piątek i poniedziałek) każda lekcja będzie trwała 30 minut

Długość przerw międzylekcyjnych pozostaje bez zmian.
Świetlica pracuje zgodnie z planem. 
Godziny odwozu autobusu szkolnego nie  ulegają zmianie. 

Uczniowie, którzy skończą wcześniej zajęcia mogą być odebrani przez rodziców lub pozostaną w świetlicy pod opieką nauczycieli. Przypominamy o zabezpieczeniu dzieci

w wodę niegazowaną.

Godziny skróconych zajęć:

1. 8.20- 8.50 (10 min przerwy)

2. 9.00- 9.30 (10 min przerwy)

3. 9.40- 10.10 (10 min przerwy)

4. 10.20- 10.50 (15 min przerwy)

5. 11.05- 11.35 (10 min przerwy)

6. 11.45- 12.15 (10 min przerwy)

7. 12.25- 12.55 (10 min przerwy)- ok. 13.00 I odwóz autobusu szkolnego

8. 13.00- 13.30  

                                                 - ok. 14.50 II odwóz.

II. W związku z uroczystością zakończenia edukacji przez uczniów klasy ósmej
i oddziałów gimnazjalnych w dniu 18 czerwca o godz. 16.00 na sali gimnastycznej, zwracamy się z prośbą do tych z Państwa, którzy posiadają duże wentylatory
o ewentualne ich udostępnienie na poniedziałek, wtorek i środę.